wtorek, 3 grudnia 2013

Chartoświnki

Nowe plany Świnki Słoninki -  czyli niebezpieczeństwa dla małych świnek związane z oglądaniem przez Świnkę Słoninkę nieodpowiednich programów.